RSS
System Informacji Przestrzennej      |     ProKoncepcja     |     Internetowy Kurier Proszowicki - 24ikp.pl     |     Fan Klub Kamila Stocha w Proszowicach     |     Baza Aktów Własnych     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Autostrada Kluczowych Kompetencji
Klub Dziecięcy
Erasmus +
Nowoczesna Administracja Samorządowa
Związek Międzygminny
Znajdujesz się w:  Strona główna > Urząd Gminy i Miasta > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 

 

Zamówienia Publiczne
w 2016 roku

 

Data ogłoszenia
Ogłoszenie o przetarguWyniki przetarguPytania/
Zmiany
2017

18.08.2017

Remont oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Proszowice: 1. Budynek remizy OSP w Jakubowicach. 2. Budynek remizy OSP w Kościelcu

TRWA!

 

20.07.2017

Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych – drugi nabór

Wynik

21.08.2017

 


 

Informacja z otwarcia ofert

04.08.2017

 

19.07.2017

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia pracowni wraz z instalacją w ramach projektu „Autostrada kluczowych kompetencji”

Wynik

10.08.2017


 Informacja z otwarcia ofert

31.07.2017

Zmiana SIWZ (26.07.2017)

Zmiana SIWZ (25.07.2017)

 

02.06.2017

 

Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wynik

28.06.2017

Informacja z otwarcia ofert

20.06.2017

 
06.04.2017 

 

Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

 

Wynik
28.04.2017

Informacja z otwarcia ofert
20.04.2017

 

29.03.2017

 

Remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych

 

Wynik
28.04.2017

Informacja z otwarcia ofert
12.04.2017

  Zmiana SIWZ
05.04.2017
+
SIWZ

2016

30.12.2016

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zamkowej w Proszowicach

 

Wynik
07.02.2017

Informacja z otwarcia ofert
17.01.2017

 Zmiana SIWZ
11.01.2017
08.12.2016

Termomodernizacja budynku - ocieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki - ul. Szpitalna 3 w Proszowicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
20.01.2017

Informacja z otwarcia ofert
29.12.2016

Odpowiedź na pytanie z dnia 13.12.2016 w sprawie SIWZ

 Odpowiedź na pytanie z dnia 14.12.2016 w sprawie SIWZ

Odpowiedź na pytanie z dnia 15.12.2016 w sprawie SIWZ

UWAGA 
1. zmiana SIWZ
19.12.2016

pobierz SIWZ po zmianach

2. zmina terminu składania ofeert

09.11.2016

Zimowe utrzymanie ulic, dróg i placów gminnych na terenie miasta i gminy Proszowice w sezonie 2016/2017

Wynik
17.11.2016

 Odpowiedź z dnia 10.11.2016 w sprawie SIWZ
19.10.2016

Odbieranie i zagospodarowanie w roku 2017 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Proszowice

Wynik
22.12.2016

Informacja z otwarcia ofert

Zamiana załącznika nr 3 z dnia

 Zmiana załącznika nr2

Załącznik do pobrania

06.09.2016

Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 1. Remont drogi gminnej Koczanów przez wieś 160252K w miejscowości Koczanów w km 0+000 - 1+030, 2. Remont drogi gminnej Grębocin-Żębocin 160238K w miejscowości Żębocin w km 0+000-0+470

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki
23.09.2016

 Odpowiedź z dnia 12.09.2016 na zapytania w sprawie SIWZ
07.06.2016

Adaptacja budynku usługowego wraz z otoczeniem na potrzeby klubu dziecięcego, ul. Szpitalna 3 w Proszowicach

Wyniki

01.07.2016

 
02.06.2016

Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Wynik
22.06.2016

Zmiana SIWZ
z dnia 8.06.2016

Odpowiedź na zapytanie nr 1

31.05.2016

 

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

Wynik

24.06.2016

 
18.04.2016Adaptacja budynku usługowego wraz z otoczeniem na potrzeby klubu dziecięcego, ul. Szpitalna 3 w Proszowicach

unieważniono

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 2

UWAGA
Zmiana SIWZ

UWAGA
zmiana terminu składana ofert

 

 

24.03.2016

Przebudowa drogi gminnej 160202K ulicy Szpitalnej w Proszowicach w km 0+000,00 - 0+560,67

zmiana ogłoszenia
08.04.2016

Wynik
18.04.2016

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Zmiana SIWZ + Specyfikacje 

24.02.2016Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Proszowice i jej jednostek organizacyjnych

Wynik

07.03.2016

Odpowiedzi na zapytanie nr 5

Odpowiedzi na zapytanie nr 4

Odpowiedzi na zapytanie nr 3

Odpowiedzi na zapytanie nr 2

Odpowiedzi na zapytanie nr 1

2015

23.11.2015

Odbieranie i zagospodarowanie w roku 2016 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Proszowice

Wynik

03.12.2015

Odpowiedź na zapytanie nr 1
z dnia 27.11.2015

Odpowiedź na zapytanie nr 2
z dnia 30.11.2015

06.11.2015

Odbieranie i zagospodarowanie w roku 2016 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Proszowice

UNIEWAŻNIONY!
20.11.2015

 Zmiana treści załącznika 4 do SIWZ
1
0.11.2015


 

Zmina ogłoszenia i SIWZ
13.11.2015

06.11.2015

Remont drogi gminnej 160187K - ulica Dębowiec w miejscowości Proszowice w km 0+300 - 0+660

Wynik

20.11.2015 r.

 Zmiana SIWZ
19.11.2015

03.11.2015

Informacja o unieważnieniu postępowania:
"Adaptacja budynku usługowego na potrzeby usług publicznych – Klub Dziecięcy, ul. Szpitalna 3 w Proszowicach

  

26.10.2015

Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Wynik
10.11.2015

Powiadomienie o zmianach SIWZz dnia 6.11.2015

21.10.2015

 

"Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w sezonie 2015/2016"

 

Wynik

03.11.2015

 

 

15.09.2015

 

Adaptacja budynku usługowego na potrzeby usług publicznych - Klub Dziecięcy w Proszowicach, ul. Szpitalna 3.

Wynik

12.10.2015

23.09.2015

Zapytanie 1 do SIWZ wraz z odpowiedzią + Załącznik do odpowiedzi 


 

25.09.2015

Zapytanie 2 do SIWZ wraz z odpowiedzią + załącznik 1 do odpowiedzi + załącznik 2 do odpowiedzi

Z18.06.2015

Remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Proszowicach.

Wynik

13.07.2015

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ 01.07.2015


Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ 30.06.2015
 

11.05.2015

 

"Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

 

Wynik

25.05.2015

 

22.04.2015

UWAGA!!! ZMIANA SIWZ (do pobrania)

Załączniki po zmianach (do pobrania)

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Jakubowicach ETAP I oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szczytniki - Klimontów"

 

Wynik
13.05.2015

Zawiadomienie o zmianie SIWZ 06.05.2015


 Odpowiedź do zapytania

nr 1 z 28.04.2015

+

Projekt


 Odpowiedź do zapytania nr 2 z 28.04.2015


 

Odpowiedź do zapytania nr 3 z 04.05.2015

+

Projekt techniczny

 

20.03.2015

 

"Remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych"

Wynik

07.04.2015

 
10.03.2015

  

"Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"

 

Wynik

27.03.2015

Zmiana SIWZ

23.03.2015

Nowy załacznik nr 6

 


 

 Zmiana SIWZ

20.03.2015

Nowa SIWZ


 

Wyjaśnienie
do SIWZ

20.03.2015

2014

20.10.2014

 

"Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych"

 

Wynik

07.11.2014

 Zmiana ogłoszenia

21.10.2014

28.08.2014

 

"Remont drogi gminne K 160284 Kolonia Posiłów - Janów w miejscowościach Teresin, Ostrów w km 0+000 - 1+690"

 

Wynik

16.09.2014

Zmiana specyfikacji

08.09.2014

23.07.2014

 

"Rozbudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami na terenie Gminy i Miasta Proszowice w miejscowości Opatkowice"

 


Powtórne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
01.09.2014


Wynik

08.08.2014

 

12.05.2014

 

"Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

 

Wyniki

28.05.2014

 

 

16.04.2014

 

"Renowacja odwodnień dróg gminnych"

Wynik

05.05.2014

 

25.03.2014

„Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:
1. Remont drogi gminnej K 160230 Czajęczyce przez wieś koło pompowni w miejscowości Czajęczyce w km 0+000 – 1+190,
2.     Remont drogi gminnej K 160308 Żębocin – Żerkowice
w miejscowości Żębocin w km 0+075 – 0+565,

3. Remont ulicy Kolejowej w Proszowicach
droga nr K 160194, dz. nr ewid. 2324/7, 2324/15 w km 0+400 – 1+110.”

Wynik
18.04.2014

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

31.03.2014
Zmiana treści SIWZ

07.03.2014

 

"Utrzymanie czytości na terenie miasta i gminy Proszowice oraz utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w 2014 i 2015 roku"

 

Wyniki

19.03.2014

 

2013

30.12.2013

 

"Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa basenu-krytej pływalni w Proszowicach - ETAP II, stan wykończeniowy"

 

Wyniki

10.01.2013

03.01.2014
Odpowiedź do SIWZ

 

 

26.10.2013

 

  

 

 

14.11.2013

21.11.2013

 

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, położonych na terenie gminy Proszowice w latach 2014 – 2015."

 

Informacja o zmianie SIWZ 

Informacja o zmianie SIWZ

Wyniki

11.12.2013

21.11.2013

Wyjaśnienia w sprawie SIWZ 

23.10.2013

 

"Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych"

 

Wyniki

06.11.2013

 
16.10.2013

 

"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych zniszczonych w 2013 roku w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych"

 

Wyniki

31.10.2013

 

03.10.2013

 

17.10.2013

"Remont drogi gminnej nr K 160 225 Bobin – Dalechowice koło cmentarza w km 0+150 – 0+850”

 Informacja o zmiane SIWZ

Wyniki

24.10.2013

 

 

03.10.2013

 

"Remont gminnej sieci wodociągowej w ul. Zamkowej wraz z przebudową węzłów wodociągowych w ul. 3 Maja i ul. Brodzińskiego"

 

Wyniki

24.10.2013

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

09.10.2013

12.09.2013

 

"Budowa basenu - krytej pływalni w Proszowicach ETAP II - stan wykończeniowy"

 

Wyniki

14.11.2013

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

23.10.2013

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

23.10.2013

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

22.10.2013

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

21.10.2013

 

02.09.2013

 

"Remont obiektu sportowo - rehabilitacyjnego w Proszowicach"

 

Wynik

20.09.2013
 
10.07.2013


"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"
zmiana SIWZ !

 

Wyniki

30.07.2013

Informacja o zmianie SIWZ
19.07.2013

25.04.2013"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Proszowice"

 

Wyniki

13.05.2013

 

 
16.04.2013"Renowacja odwodnień dróg gminnych"

Wyniki

29.05.2013

 
05.04.2013

 

"Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchniach bitumicznych"

 

 

Wyniki

19.04.2013

 

 
04.04.2013

 

"Remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

1. Remont drogi gminnej nr K 160290 Proszowice – Opatkowice na odcinku w km 0+000 – 0+750;

2. Remont drogi gminnej nr K 160224 Bobin – Dalechowice, na odcinku w km 0+460 – 1+650”

 

Wyniki

13.05.2013

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

08.04.2013


Odpowiedź w sprawie SIWZ II

11.04.2013

(Zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych)


Odpowiedź w sprawie SIWZ III

17.04.2013


Wzór umowy

25.02.2013

 

"Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Proszowice oraz utrzymanie
i konserwacja zieleni miejskiej w 2013 i 2014 roku"

 

Wyniki

02.04.2013

 
05.02.2013

 

"Prace wykończeniowe w części budynku Domu Ludowego w Bobinie z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej"

 

Wyniki

12.03.2013

 
2012

30.10.2012

 

 

 

13.11.2012

 

"Remont drogi gminnej
nr K160300 Żębocin - Jakubowice,
odcinek od km 1+000,0 do km 1+700,0"

 

Zmiana Ogłoszenia
Zmiana SIWZ

 

Wyniki

15.11.2012

 
15.10.2012

 

"Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych"

 

Wyniki

24.10.2012

 
20.08.2012

 

"Remont drogi gminnej
nr K160287 Piekary-Przezwody,
odcinek od km 0+200,0 do km 0+650,0"

 

Wyniki

24.09.2012

 
20.08.2012
"Remont drogi gminnej
nr 160187K ul. Dębowiec w Proszowicach,
odcinek od km 0+000,0 do km 0+300,0,
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
objętej promesą nr BUSKŻ-I-5901-3-36/12,
z dnia 17 lipca 2012 r."

Wyniki

04.09.2012

 
19.07.2012
"Zakup wraz z dostawą oleju opałowego
na potrzeby Obiektu Sportowo-Rehabilitacyjnego Gminy Proszowice"

Wyniki

30.07.2012

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

24.07.2012

02.05.2012
"REMONT DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH"

Wyniki

18.05.2012

 
27.04.2012
"Remonty dróg gminnych, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, objętych promesa nr BUSKŻ-I-5901-3-1/12"

Wyniki

16.05.2012

 
16.04.2012
"Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego -na terenie miasta i gminy Proszowice"

Wyniki

26.04.2012

 
15.03.2012
"Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Proszowice oraz utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w 2012 i 2013 roku"

Wyniki

29.03.2012

 
28.02.2012
"Odbudowa rowów melioracyjnych, czyszczenie i odbudowa przepustów"

Wyniki

19.03.2012

 
23.02.2012
"Zakup i dostawa pomocy naukowych, mebli oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Proszowice", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-12-043/11.

Wyniki

06.03.2012

 
22.02.2012
"Obsługa - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych Gminy Proszowice, realizowanych w ramach projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Proszowice", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Nr projektu: WND-POKL.09.01.02-12-043/11.

Wyniki

02.03.2012

 

Opracował: Damian Król

 

Archiwum Zamówień Publicznych (2010 - 2011)

 

 

 

Wprowadził: Damian Król
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Profil Zaufany ePUAP
Biuro Obsługi Interesanta - Dziennik Podawczy
BIP
ESP
Mapa dojazdu
Baza firm
Fotogaleria
Wodociągi Proszowickie
Zimowe utrzymanie dróg
System Informacji Przestrzennej
Baza Aktów Własnych
Nowy System Gospodarowania Odpadami
Zapłać Kartą lub Telefonem
e-Usługi
Baza Noclegowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prokopara
Szpital
Policja
Powiat Proszowicki
Powiatowy Urząd Pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Województwo Małopolskie
Licznik odwiedzin:
 0803568 
Urząd Gminy i Miasta Proszowice, 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, woj. małopolskietel.: 12 386 10 05, fax: 12 386 15 55, email: um@proszowice.plNIP: 682-10-90-177
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x